Årets priskategorier

 

Fram till den 6 september kan DU anmäla dina favoritkandidater i de båda kategorierna.
Respektive jurygrupp kommer sedan att utvärderat och bedöma inkomna nomineringar och därifrån ta fram tre finalister inom respektive

kategori. De kriterier som respektive jury tittat på i sin bedömning ser du här nedan;

 

Årets Knivstaföretagare

 

Formella krav

 • Företaget ska ha sin huvudarbetsplats i Knivsta kommun (alla bolagsformer ok)
 • Kunna uppvisa minst ett bokslut
 • Företaget ska inte ha några betalningsanmärkningar
 • Företagaren ska vara majoritetsägare och vara verksam i bolaget. Huvudsysselsättning ska vara i det nominerade bolaget
 • Bolaget ska vara lönsamt eller ha tydlig potential att kunna bli det på sikt

Vara god förebild

 • Företagaren är en god förebild genom att till exempel visa upp ett extra gott affärsmannaskap, vara en god ledare, deltagit i lokalsamhället eller på annat sätt tagit ett ansvar som kommit andra företagare till godo

Uppvisa företagaranda

 • Företagaren har visat på god företagaranda genom till exempel nytänkande inom sin bransch, en förmåga på att ta tillvara på möjligheter, visat prov på anpassningsförmåga eller nått framgång genom uthållighet

 

Årets samhällsengagerade näringslivsprofil

 

Formella krav

 • Den nominerade ska ha sin huvudarbetsplats i Knivsta kommun
 • Kunna uppvisa minst ett bokslut. Det ska inte finnas några betalningsanmärkningar

Vara god förebild

 • Gjort något enstaka specifikt, eller över längre tid, som kommit samhället till nytta utöver ordinarie verksamhet

Här nedan följer några exempel på vad en sådan insats skulle kunna vara, men du är givetvis fri att nominera för hedervärda insatser inom andra områden

 • Företagaren har påverkat andra företagare/organisationer till att agera positivt för samhällets utveckling
 • Företagarens insats har kommit till allmän nytta för Knivsta och/eller dess befolkning
 • Företagaren har gjort insats som bidragit till mångfald
 • Företagaren har gjort en insats som kommit en specifik målgrupp till godo, såsom till exempel ungdomar, nyanlända eller äldre

Finalisterna kommer att presenteras innan galan. Vinnare inom respektive kategori presenteras under själva galakvällen, torsdagen den 10 oktober.